Název projektu: Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002283

 

Společnost HRUŠKA, spol. s.r.o. realizuje v letech 2015 až 2017 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory Energie – Výzva I.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dvou objektů společnosti HRUŠKA, spol. s.r.o.

 

Realizací energetických opatření, mezi které patří:

 

-       zvýšení účinnosti zdrojů tepla pro vytápění

-       rekonstrukce osvětlovací soustavy,

-       instalace fotovoltaického systému,

-       zlepšení tepelné ochrany části obvodového pláště skladu potravin,

 

dosáhne společnost HRUŠKA, spol. s.r.o. výstupů v podobě roční úspory nákladů na energiích ve výši 55 % oproti současnému stavu. Z hlediska roční spotřeby energie dojde ke snížení o 46,75 % oproti současnosti.