Název projektu: Instalace fotovoltaického systému na skladový objekt firmy HRUŠKA, spol. s.r.o.

Reg. č.:CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011620

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu podniku o výkonu 199,8 kW, která sníží podíl spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.